PRO TOOLS

AFTER EFFECTS

Pro pořízení audio nahrávek používáme digitální systém Pro Tools, který umožňuje kompletní zpracování zvuku nejen ve stereo formátu pro rozhlas a TV,
ale i vícekanálový mix pro kino. Dokážeme dabovat, nahrávat synchronní ruchové efekty a také pořizovat hudební nahrávky. Disponujeme velkou bankou zvukových efektů a archivní hudby. Zajišťujeme i pořizování nahrávek původní hudby komponované na zakázku a převod autorských práv
k veřejnému provozování přímo
na klienta.

Umožňuje bohaté zpracování obrazu. Používá se hlavně pro sestřih a kompozici obrazu, vytváření speciálních filmových efektů a pohyblivé grafiky ve filmech, reklamách a hudebních videoklipech.
Systém je výhodný při tvorbě animatiků a vytváření mood filmů. Je cenově efektivní pro výrobu videosnímků určených pro formáty YouTube, Facebook, Instagram apod.

Profesionální software pro kreativní vytváření 2D/3D vizuálních efektů
a finální kompozici obrazu.
Tato interaktivní technologie nabízí postupy a nástroje pro rychlé zpracování obrazových prvků
v téměř reálném čase.Umožňuje zakomponovat vytvářený 2D/3D model do reálné nebo uměle vytvořené scény s maximální věrohodností.
Dokončovací fáze zpracování pak nabízí bohatou nabídku výstupních formátů od videa, HDTV až po 4K digitální filmy.

TISKOVÉ KAMPANĚ
ON-LINE KAMPANĚ
TV KAMPANĚ
NAŠE ZKUŠENOSTI
NAŠE ZKUŠENOSTI
NAŠE ZKUŠENOSTI

FLAME

TECHNOLOGIE, KTERÉ POUŽÍVÁME
O NÁS

MadMan Production nabízí nejkvalitnější služby již od roku 2000. Ke každé nové zakázce přistupujeme vždy individuálně
a s respektem. I po mnoha letech profesionální praxe nás práce stále velmi baví.

Máme zkušenosti z přípravy
a výroby několika stovek reklamních spotů, spotů pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu a Rusko.

Poskytujeme služby nejen
v oblasti obrazové a zvukové postprodukce TV spotů, při
výrobě kinokopií, on line kampaní, ale také při přípravě tiskových kampaní pro mezinárodní i lokální reklamní agentury, produkční společnosti a rovněž napřímo pro jednotlivé klienty.

Máme také dlouholetou praxi
s výrobou prezentačních filmů, dokumentárních filmů, online kampaní, s přípravou in-store kampaní a tiskových kampaní všeho typu od inzerce do časopisů, a billboardy až po POS/POP materiály.

MadMan Production nabízí přípravu a zpracování tiskových podkladů pro jakýkoli způsob použití.

Máme bohaté zkušenosti
s přípravou billboardů, celostránkové inzerce, POS materiálů, obchodních letáků
i klientských merkantilií včetně katalogů.

Spolupracujeme se špičkovými tiskárnami vybavenými nejmodernější technikou.
Náš výběr vždy vychází z dané kategorie tiskovin.

Nabízíme také realizaci původních tiskových kampaní s originálním grafickým řešením, které zaujmou svou kreativitou a zároveň splní svůj cíl.

Zabýváme se též tvorbou logotipů,bannerů, úpravou webových stránek, přípravou
in-store kampaní atd.

ManMadMan Production nabízí rovněž překlopení ATL kampaní do on-line prostředí.

Podle zadaných technických parametrů zpracováváme kampaně pro Facebook, Twitter, Instagram, Youtube nebo Pinterest ať už ve formě AV spotů nebo bannerových kampaní.

Prostřednictvím spolupráce
s doporučenými youtubery umíme vytvořit videa a videopříběhy určené k prezentaci značky nebo jejích jednotlivých produktů.

Na zakázku vytváříme i webové stránky na podporu značky či ATL kampaní.

MadMan Production sdružuje profesionály, kteří svým know-how dávají zakázkám přidanou hodnotu v podobě kvalitních výsledků za tu nejoptimálnější pořizovací cenu.

V případě adaptace TV spotu, nebo online kampaně nám stačí originál spotu, originál textu
a požadovaný výsledný formát.
Text spotu přeložíme a upravíme do českého/slovenského jazyka. Vytvoříme storyboard adaptace
s návrhem titulků a nafázováním voiceoveru po jednotlivých záběrech. Připravíme castingové ukázky hlasů včetně našeho doporučení. Provedeme režijní dohled při úpravě obrazu i při nahrávání herců.
Celý proces průběžně konzultujeme s klientem až do fáze výroby vysílacích materiálů.

Naše projekty se díky takovému stylu spolupráce nepředělávají.

MadMan Production, Hajní 1355, 198 00 Praha 9 • office@madmanproduction.cz • www.madmanproduction.cz • phone: +420 602 228 998
MadMan Production, Hajní 1355, 198 00 Praha 9 • office@madmanproduction.cz • www.madmanproduction.cz • phone: +420 602 228 998